Bokmässan

Live: Ian Buruma

av Jonas Eklöf

Jag har slagit mig ner på femte raden i F3. Arne Ruth introducerar Ian Buruma och KG Hammar.

”Förvisso är det en tunn bok, men ändå för tjock för att sammanfatta på två minuter”, säger Buruma om sin senaste bok Att tämja gudarna.

Buruma inleder med en fråga: Vilken roll kan religionen spela i politiken?
Han svarar själv: Vissa hävdar att religionen inte hör hemma i politiken, men jag håller inte riktigt med. Frågan är dock hur man försäkrar sig om att religionen inte gör skada …

På sätt och vis påminner religionen om fotboll och tjurfäktning – ett rituellt sätt att hantera frågor om liv och död. Det är ett sätt att ”tämja gudarna” …

Första skrattet: KG Hammar förklarar sin gudsbild, varpå Buruma svarar:

Well, din Gud verkar inte vara en som behöver tämjas …

Dagens tiotusenkronorsfråga: Kan sekulära människor har religiösa (absoluta) principer?

Arne Ruth: Hur skiljer du, KG Hammar, dina mer liberala bild av Gud från t.ex. påvens?

Hammar: Jag tillhör den protestantiska traditionen, som började med att ifrågasätta den här typen av auktoritet som Påven utgör …

Det finns nog inte så många som försvarar påvens inställning vad gäller abort och homosexuella i den här salen, tillägger Buruma.

Men i din bok pratar du om religionens återkomst i politiken, påpekar Arne Ruth. En kärna i den nya fundamentalistiska hållningen är att man återigen försöker förena kyrkan och staten …

Det värsta man kan göra är att säga att ”vi ligger i krig med islam”, som vissa hävdar, säger Buruma.

KG Hammar: Precis som det finns tusen sätt att vara kristen i dag, finns det tusen sätt att vara muslim. Och det pågår en diskussion om detta inom islam.

Läs också:  Nu: Mikael Niemi

KG Hammar: Ett sekulärt samhälle är på många sätt en produkt av kristendomen.

KG Hammar: De flesta svenskar är inte ateister, de tror något – något bortom den institutionaliserade tron … ”Vi är inte religiösa, vi är spirituella”, säger vi. Vi vill vara öppna för det okända.

Både Holland och Sverige har en lång tradition av att moralisera och framträda som världssamvete, konstaterar Ian Buruma. Det är ingen tillfällighet att nederländare och svenskar spelar en framträdande roll i Human Rights-organisationer. På många sätt är det en bra sak. Men det ställer också till problem. Man stöter sällan på en kines med samma inställning …

KG Hammar frågar, med lätt oro i rösten: Är jag rationell nu?

När Holland spelar mot Tyskland kan jag börja gråta, säger Buruma. På tal om rationalitet, eller snarare dess motsats.

(Samtalet är fritt översatt i all hast, det finns en viss risk att citaten inte är helt korrekt återgivna).

Du kanske också gillar